V košíku máte 1 ks zboží. Celková hodnota 9999 Kč.

PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

fyzioterapeut — specializace urogynekologie

Od roku 2006 je majitelkou a zakladatelkou rehabilitačního centra REHASPRING® Praha - Čelákovice, které se stalo v roce 2008 akreditovaným pracovištěm MZČR pro postgraduální vzdělávání fyzioterapeutů.

Bohaté klinické zkušenosti uplatňuje ve fyzioterapii kojenců, dětí, dospělých a sportovců. Zabezpečuje školení certifikovaných kurzů akreditovaných MZČR a odborných postgraduálních kurzů určených pro fyzioterapeuty, lékaře a nelékařské obory. Je autorkou mnoha odborných článků a publikací.

Přednáší na konferencích v tuzemsku a zahraničí. Je absolventkou kurzů v zahraničí s urogynekologickou problematikou.

 • Women´s Health Physiotherapy Chronic Pelvic Pain (Melbourne Australia, 2016)
 • Urogenitourinary and Anorectal Pain Disorders (Sydney Australia, 2016)
 • Confronting Cases an Advanced Women's Health Courses (Sydney Australia, 2016)
 • Musculosceletal Ultrasound Course, TheUltrasoundSite (London, 2017)

Je autorkou a lektorkou certifikovaných kurzů akreditovaných MZČR a odborných kurzů, které jsou součástí kreditného systému profesní organizace fyzioterpeutů ČR UNIFY.Autorka a spoluautorka publikací:
 • PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ I., ČAŇOVÁ J: Screeninig síly svalů pánevního dna u fyzioterapeutek. Sborník abstraktů. VI. konference fyzioterapie REHASPRING 2019. Fyzioterapie budoucnosti. 20. září 2019, Liberec. ISBN 978-80-906885-1-3
 • HNOJSKÁ V., PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ I., BARANOVÁ E: Výsledky fyzioterapie u pacientek s dysfunkcí svalů pánevního dna follow up 3-5 let. Sborník abstraktů. VI. konference fyzioterapie REHASPRING 2019. Fyzioterapie budoucnosti. 20. září 2019, Liberec. ISBN 978-80-906885-1-3
 • BARANOVÁ E, PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ I., HNOJSKÁ V: Diastáza a vztah k funkci svalů pánevního dna dle REHASPRING konceptu PPA. Sborník abstraktů. VI konference fyzioterapie REHASPRING 2019. Fyzioterapie budoucnosti. 20. září 2019, Liberec. ISBN 978-80-906885-1-3
 • PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ I., Hnojská V. Baranová E.: Diagnostika avulze svalů pánevního dna fyzioterapeutem a její terapie. Gyn. čas. žen. lék. Suppl. roč. 28, 2019, s. 20-21, ISNN 1210-1133
 • Špringrová Palaščáková I. Výsledky fyzioterapie dysfunkcí svalů pánevního dna. Praktická gynekologie. Suppl. 15 Roč. 19, 2015.
 • Špringrová Palaščáková I. Rehaspring koncept terapie inkontinence a dysfunkce pánevního dna. Praktická gynekologie. Suppl. 14 Roč. 18, 2014.
 • Špringrová Palaščáková I.: Rehabilitace pánevního dna při močové inkontinenci. In: Švihra, J: Inkontinencia moču. Osveta Martin 2012, s. 154-162. ISBN 9788080633806
 • Oplová L., Špringrová I., Role diastázy mm. Recti abdominis při vzniku vertebrogenních poruch. Rehab. Fyz. lékařství, č4, 2006, s. 197-200, ISNN 1211-2658
 • Kodešová K., Špringrová I., Tichý M., Bendová. Elektrostimulace m. coccygeus a jeho sledování pomocí sonografie. EuroRehab, č.3-4, 2005, s. 77-81, ISNN 1210-0366
 • Bendova P, Ruzicka P, Peterova V, Fricova M, Springrova I. MRI-based registration of pelvic alignment affected by altered pelvic floor muscle characteristics. Clin Biomech.Vol. 22 Issue 9, 2007, ISSN 0263-0033

Bc. Veronika Hnojská

V centru REHASPRING se věnuje problematice dysfunkce svalů pánevního dna. Její užší specializací je sterilita u žen, bolestivá menstruace a močová inkontinence u žen po porodu.

Zahraniční praxe

Zkušenosti získané v zahraniční jsou v centru rozvíjené a aplikované v praxi v rámci diagnostiky a terapie dysfunkce svalů pánevního dna.