V košíku máte 1 ks zboží. Celková hodnota 9999 Kč.

REHASPRING koncept dysfunkce
pánevního dna

Fyzioterapeutický koncept dle PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

Jak probíhá vyšetření?

1

ANATOMIE SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA
EDUKACE PACIENTA

2

VSTUPNÍ
HODNOCENÍ

VYŠETŘENÍ TERAPEUTEM

3

VSTUPNÍ PROTOKOL
VYHODNOCENÍ SVALŮ
PÁNEVNÍHO DNA

4

MANAGEMENT TERAPIE
VÝBĚR POMŮCKY A
TERAPEUTICKÉHO
POSTUPU

5

ZHODNOCENÍ
VÝSLEDKU TERAPIE

KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ

PhDr. Ingrid Palaščáková
Špringrová, Ph.D.

Od roku 2006 je majitelkou a zakladatelkou rehabilitačního centra REHASPRING® v Čelákovicích, které se stalo v roce 2008 akreditovaným pracovištěm MZČR postgraduálního vzdělávání fyzioterapeutů.

Bohaté klinické zkušenosti uplatňuji ve fyzioterapii u dětí, dospělých a sportovců. Zabezpečuji školení odborných postgraduálních kurzů určených pro fyzioterapeuty, lékaře a sportovní trenéry. Zároveň jsem autorkou mnoha odborných článků a publikací.

Přednáší na konferencích v tuzemsku a zahraničí. Je absolventkou kurzů v zahraničí s urogynekologickou problematikou.

Women´s Health Physiotherapy (Melbourne Austrália) Chronic Pelvic Pain Urogenitourinary and Anorectal Pain Disorders (Sydney Austrália) Confronting Cases an Advanced Women´s Health Courses (Sydney Austrália)

Je lektorkou certifikovaných kurzů akreditovaných MZČR a odborných kurzů, které jsou součástí kreditného systému profesní organizace fyzioterpeutů ČR UNIFY.

Autorka a spoluautorka publikací:

  • Špringrová Palaščáková I. Výsledky fyzioterapie dysfunkcí svalů pánevního dna. Praktická gynekologie. Suppl. 15 Roč. 19, 2015.
  • Špringrová Palaščáková I. Rehaspring koncept terapie inkontinence a dysfunkce pánevního dna. Praktická gynekologie. Suppl. 14 Roč. 18, 2014.
  • Špringrová Palaščáková I.: Rehabilitace pánevního dna při močové inkontinenci. In: Švihra, J: Inkontinencia moču. Osveta Martin 2012, s. 154-162. ISBN 9788080633806
  • Oplová L., Špringrová I., Role diastázy mm. Recti abdominis při vzniku vertebrogenních poruch. Rehab. Fyz. lékařství, č4, 2006, s. 197-200, ISNN 1211-2658
  • Kodešová K., Špringrová I., Tichý M., Bendová. Elektrostimulace m. coccygeus a jeho sledování pomocí sonografie. EuroRehab, č.3-4, 2005, s. 77-81, ISNN 1210-0366
  • Bendova P, Ruzicka P, Peterova V, Fricova M, Springrova I. MRI-based registration of pelvic alignment affected by altered pelvic floor muscle characteristics. Clin Biomech.Vol. 22 Issue 9, 2007, ISSN 0263-0033
Méně informací

Bc. Veronika Hnojská

V centru REHASPRING se věnuje problematice dysfunkce svalů pánevního dna. Její užší specializací je sterilita u žen, bolestivá menstruace a močová inkontinence u žen po porodu.

Zahraniční praxe

Zkušenosti získané v zahraniční jsou v centru rozvíjené a aplikované v praxi v rámci diagnostiky a terapie dysfunkce svalů pánevního dna.