Podmínky pro vstup
zahraničních účastníků

do kurzů certifikovaných MZ ČR

Aby mohl být cizí státní příslušník, který získal vzdělání na škole mimo území ČR, na základě svého vzdělání zařazen do příslušného certifikovaného kurzu musí požádat o vydání Rozhodnutí o uznání odborné způsobilosti k výkonu povolání na území ČR.

Kompletní podmínky jsou uvedeny na webu MZ ČR:
https://www.mzcr.cz/informace-k-procesu-uznavani-na-dobu-neurcitou-usazena-osoba/

Zjednodušený postup / nejdůležitější kroky

1 — Vyplňte žádost na stránkách MZ ČR v aplikaci EZP (→ odkaz)
Na stránce najděte odstavec „Žádost o uznání odborné kvalifikace, jiné způsobilosti…“
Pod odkazem „Žádost v aplikaci EZP“ vyplňíte svoji žádost
Zaškrtňete políčko „Uznání způsobilosti k výkonu povolání“ a vyberte povolání „Fyzioterapeut“

2 — K Vaší žádosti doložte:
Kopii dokladu totožnosti
Vztahuje-li se na Vás, kopii dokladu o změně jména (např. oddací list)
Obyčejnou kopii diplomu + obyčejnou kopii dodatku k diplomu
Výpis rejstříku trestů ze země žadatele
Potvrzení od lékaře o způsobilosti k výkonu povolání fyzioterapeut
(u dokladů vydávaných ve slovenštině není třeba překlad do češtiny)

3 — Zaplaťte správní poplatek 2 000 Kč
Při platbě českým kolkem (z České pošty) jej nalepíte na žádost
Platíte-li převodem na účet je třeba doložit k žádosti potvrzení o úhradě

4 — Odešlete svou žádost
Vytištěnou a podepsanou žádost se všemi přílohami pošlete do datové schránky na MZČR nebo poštou do Brna

Digitální
protokol vyšetření PPA

Vyžádejte si digitální verzi protokolu PPA

Po ověření údddddolem

Předvolby ochrany osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, mohou se prostřednictvím vašeho prohlížeče ukládat informace z konkrétních služeb, obvykle ve formě souborů cookie. Zde můžete změnit své předvolby ochrany osobních údajů. Je třeba upozornit, že zablokování některých typů souborů cookie může mít vliv na vaše používání našich webových stránek a na služby, které vám můžeme nabídnout.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Naše webové stránky používají soubory cookie služeb třetích stran. Definujte své preference ochrany osobních údajů a/nebo souhlas s používáním souborů cookie.