Vzdělávejte se s PPA

Nabídka vzdělávacích kurzů – certifikované MZČR a odborné

Cílem kurzů je získat a prohlubovat teoretické vědomosti a praktické dovednosti v urogynekologické problematice. Kurzy jsou rozděleny na certifikované, které mají akreditaci MZČR a po jejich absolvování je možnost vykazovat kód 21221 dle rozhodnutí pojišťovny. Odborné kurzy mají za cíl průběžně stimulovat, doplňovat a inovovat profesní vědomosti a jsou součásti kreditních systémů profesní organizace.

Kurzy certifikované MZČR

 • Gynekologicko-urologický koncept PPA pro ženy | 25. 10. – 1. 12. 2023 | Čelákovice | volná místa

  Datum

  25. 10. – 1. 12. 2023

  Místo

  Čelákovice

  Obsazenost

  volná místa

  _Datum

  25. 10. – 1. 12. 2023

  Část I.
  25. – 28. 10. 2023 (St–So, 13 400 Kč)
  1-3. den 9:00 — 17:00
  4. den 8:00 — 16:00

  Část II.
  29. 11. – 1. 12. 2023 (St–Pá, 13 400 Kč)
  1–2. den 9:00 — 17:00
  3. den 8:00 — 12:30

  _Místo

  REHASPRING centrum s.r.o.
  Čelákovice

  _Přednášející

  _Garant

  _Výstupy

  Certifikovaný kurz akreditován MZČR je registrován pod č.j. MZDR 32817/2021-5/ONP.

  _Výukové hodiny

  54,5 výukových hodin (celkem za obě části kurzu, bude uvedeno na certifikátu)
  (z toho teorie 20h á 45 min., praxe 34,5 hodin á 60 min.)

  _Cena kurzu

  26 800 Kč (lze uhradit jako celek nebo jednotlivé části postupně)
  Cena kurzu zahrnuje pro každého účastníka výukový materiál, poster svalů pánevního dna a konceptu PPA.

  Kurz je určen pouze pro fyzioterapeuty (VŠ, VOŠ, SŠ)
  Kurz je připraven ve spolupráci špičkových odborníků s dlouholetou praxí v daném specializačním oboru.
  Na kurz nelze čerpat dotaci POVEZ

  Cíl kurzu: Obsah kurzu je určen pro fyzioterapeuty, kteří ve svých praxích pracují nebo budou pracovat s těhotnými ženami, ženami po porodu, sterilními pacientkami, pacientkami s únikem moči, prolapsy orgánů malé pánve, anorektální a sexuální dysfunkcí. Certfikovaný kurz naučí účastníky vést dokumentaci těchto pacientek, vyšetřit je a následně připravit management terapie.

  Uznání kvalifikací pro cizí státní příslušníky — Fyzioterapeut si před vstupem do kurzu uznání kvalifikace zajišťuje sám:
  Aby mohl být cizí státní příslušník, který získal vzdělání na škole mimo území ČR, na základě svého vzdělání zařazen do příslušného certifikovaného kurzu (viz vstupní požadavky CK), musí požádat o uznání studia. —> Další informace

  Podmínky pro zařazení do certifikovaného kurzu:
  Pokud jste držiteli „Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu“ (dále jen osvědčení), uveďte v přihlášce své registrační číslo nebo zašlete prostou kopii.
  V případě, že nejste držiteli výše uvedeného osvědčení, je nutno k přihlášce nebo při nástupu do certifikovaného kurzu přinést s sebou ověřené kopie dokladů o získání odborné způsobilosti (resp. vzdělání, kterého jste v oboru fyzioterapie dosáhli). Cizí státní příslušníci přikládají k přihlášce rozhodnutí MZ ČR o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky. Zařazení do certifikovaného kurzu je realizováno v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., v platném znění.

  Program I. části kurzu:

  • Gynekologie – fyziologický porod, možná poranění u porodu. Vliv porodu na pánevní dno. Poranění sfinkterů. Komplikace u porodu.
  • Avulze svalů pánevního dna a její následky. Prolapsy orgánů malé pánve. Zobrazovací metody svalů pánevního dna ultrasonografie 2D, 3D/4D.
  • Endometrióza a související projevy dysmenorei, diagnostika v praxi.
  • Funkční anatomie pánevního komplexu a svalů pánevního dna ženy, ukázky na modelu. Funkce a dysfunkce svalů pánevního dna a s ní spojené symptomy dle International urogynecology asociation (IUGA) a International Continece Society (ICS).
  • Vyhodnocení funkce a dysfunkce svalů pánevního dna per vaginam.
  • Vyhodnocení zapsaných vstupních dat do protokolu. Management terapie dle výsledků protokolu.
  • Management výběru pomůcky pro terapii dysfunkce svalů pánevního dna. Sestavování funkčního a kondičního tréninku u dysfunkce svalů pánevního dna dle výsledků protokolu a dotazníku. Reevaluace navržené terapie.
  • Těhotenství a jeho vliv na břišní svaly a svaly pánevního dna. Pohybové režimy v denních aktivitách těhotné. Nácvik základních sestav vzpěrných cviků proti bolesti zad u těhotných. Aktivace svalů pánevního dna v těhotensví a nácvik relaxace svalů pánevního dna k porodu. Pomůcky k porodu – výhody a nevýhody.
  • Funkční sterilita a dysmenorea, její diagnostika fyzioterapeutem. Pomůcky pro ženy při menstruaci výhody a nevýhody.
  • Nácvik biofeedbacku funkce svalů pánevního dna ultrazvukem 2D transabdominálně. Diagnostika diastázy po porodu 2D ultrazvukem. Praktická ukázka vyšetření svalů pánevního dna perineálně 3D/4D ultrazvukem.
  • Demonstrace pacientek s dysfunkcí svalů pánevního dna a po porodu.

  Program II. části kurzu

  • Urologie – diagnostika močové inkontinence lékařem, stupně močové inkontinence, Operační léčba, farmakoterapie
  • Anorektání dysfunkce, příznaky a její symptomy, rektální manometrie.
  • Sexuální dysfunkce, Dyspareunia, Vaginizmus a jejich příčiny.
  • Kontrola vypsání protokolů a dotazníků PPA, Vyhodnocení funkce svalů pánevního dna per vaginam.
  • Vypsání protokolů PERFCTSMR a ICIQ – SF výběr pomůcky, návrh terapie.
  • Vyhodnocení funkce zevního svěrače konečníku.
  • Výběr pomůcky pro terapii.
  • Management terapie.
  • Sexuální dysfunkce dyspareunia, vyšetření per vaginam bulbozních svalů, výběr pomůcky vaginální dilatátor.
  • Pacienti s močovou inkontinencí a anorektální dysfunkcí.

  Způsob ukončení:
  Pro úspěšné ukončení certifikovaného kurzu je nutné:

  • Písemný test z teoretické a praktické části kurzu. Pro splnění je nutné dosáhnout úspěšnosti min. 70 %.
  • Na II. část kurzu přinést z vlastního pracoviště 5 vyplněných protokolů pacientek s dysfunkcí svalů pánevního dna.

  Činnosti, ke kterým bude získána zvláštní odborná způsobilost:

  • Vyšetření a vyhodnocení funkce svalů pánevního dna per vaginam fyzioterapeutem.
  • Vyšetření a vyhodnocení funkce svalů pánevního dna a zevního svěrače konečníku per rectum fyzioterapeutem.
  • Zápis protokolů a dotazníků pro vedení terapie pacientů s dysfunkcí svalů pánevního dna.
  • Management terapie u dysfunkce pánevního dna a její reevaluace.
  • Výběr a doporučení pomůcky u dysfunkce svalů pánevního dnav.
  • Biofeedback 2D ultrazvukem pro nácvik funkce svalů pánevního dna.
  • Masáž hráze u žen v těhotenství před porodem a po porodu.

  Další informace:

  • Absolventi certifikovaného kurzu obdrží certifikát MZČR.
  • V ceně kurzu je zahrnuto dopolední a odpolední občerstvení.

  Další informace k problematice:

Kurzy odborné

 • Fyzioterapie a mezioborové přístupy v těhotenství a po porodu | 8. 6. 2023 | Čelákovice |  volná místa

  Datum

  8. 6. 2023

  Místo

  Čelákovice

  Obsazenost

  Volná místa

  _Datum

  8. 6. 2023 (čtvrtek)
  Výuka: 8:30 – 18:30

  _Místo

  REHASPRING centrum s.r.o.
  Čelákovice

  _Přednášející

  Bc. Eva Baranová, DiS.

  _Garant

  _Výstupy

  Kurz schválila UNIFY ČR a bylo mu přiděleno 5 kreditů.

  _Výukové hodiny

  12 (bude uvedeno na osvědčení)

  _Cena kurzu

  5 800 Kč

  Kurz je určen pro fyzioterapeuty Mgr, Bc, VOŠ a SŠ, lékaře.
  Teoretická a praktická část je doplněna o vlastní výstupy a zkušenosti z klinické praxe.

  Obsah kurzu:

  • Příprava ženy na těhotenství, nejčastěji kladené otázky před těhotenstvím.
  • Fyzioterapie a možnosti terapeutických přístupů před otěhotněním.
  • Algoritmy fyzioterapeutických metodik a mezioborových přístupů v I – III. trimestru těhotenství.
  • Vhodné a nevhodné pohybové a sportovní aktivity těhotných žen, využití cvičebních pomůcek a specifika dávkování.
  • Správná volba podpůrných pomůcek a mechanických korekcí v těhotenství.
  • Ukázky pomůcek, které jsou často u dnešních rodiček využívané pro vaginální porod (ANIBALL, EPI-NO DELPHINE PLUS), prezentace studií reálných dat žen našeho centra.
  • Výběr pomůcek v šestinedělí, stahovací spodní prádlo, poporodní břišní pásy a jejich využití po porodu v rámci denních i sportovních aktivit.
  • Poporodní komplikace, diagnostika a přesně cílená terapie.
  • Základní guidelines (pravidla) návratu k pohybu a sportu po porodu.
  • Praktické ukázky a užití cvičebních a korekčních pomůcek používaných během těhotenství i v šestinedělí a po porodu.
  • Diskuse k výše uvedeným tématům.

  2. Blok, 15:00 – 18:30  ||  MUDr. Pavel Drlík

  • Definice, etiologie a rozdělení inkontinece moči u mužů.
  • Diagnostika inkontinence moči u mužů.
  • Urgentní inkontinence moči a možnosti její léčby.
  • Stresová inkontinenge moči a možnosti její léčby.
  • Operační postupy při řešení stresové inkontinence moči.
  • Erektilní dysfunkce a její možnosti ovlivnění.

  Oběd (12:30 – 13:15)

  Další informace

  • Každý účastník kurzu obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, který může využít ve svém CV.
  • V ceně kurzu je zahrnuto dopolední a odpolední občerstvení.
 • Poporodní diastáza, její prevence-vyhodnocení a reálná terapie | 9. 6. 2023 | Čelákovice | volná místa

  Datum

  9. 6. 2023

  Místo

  Čelákovice

  Obsazenost

  Volná místa

  _Datum

  9. 6. 2023 (pátek)
  Výuka: 8:30 – 18:30

  _Místo

  REHASPRING centrum s.r.o.
  Čelákovice

  _Přednášející

  Bc. Eva Baranová, DiS.
  Mgr. Veronika Fasselová

  _Garant

  _Výstupy

  Kurz schválila UNIFY ČR a bylo mu přiděleno 5 kreditů.

  _Výukové hodiny

  12 (bude uvedeno na osvědčení)

  _Cena kurzu

  5 800 Kč

  Kurz je určen pro fyzioterapeuty Mgr, Bc, VOŠ a SŠ, lékaře.
  Teoretická a praktická část je doplněna o vlastní výstupy a zkušenosti z klinické praxe.

  Obsah kurzu:
  Dopolední blok (8:30 – 12:30)

  • Anatomie ženských pohlavních orgánů a pánve v průběhu těhotenství a po porodu
  • Funkce svalů pánevního dna v těhotenství a po porodu
  • Definice diastázy břišní, její příčiny a vztah ke svalům břišní stěny
  • Preventivní a neriziková pohybová aktivita pro diastázu v těhotenství a po porodu
  • Podpůrné pomůcky proti vzniku diastázy
  • Rizikové faktory vzniku diastázy v těhotenství
  • Vliv diastázy na bolesti zad po porodu, inkontinenci a prolapsy

  Oběd (12:30 – 13:15)

  Odpolední blok – praxe (13:15 – 18:30)

  • Fyzioterapeutické postupy při léčbě diastázy
  • Abdominoplastika a následná fyzioterapie
  • Diagnostika diastázy břišní – měření šuplerou, ultrazvukem a její vyhodnocení
  • Postupy „Evidence-based medicine“ – kdy začít cvičit a jak kompenzovat
  • Jednouchá klinická studie diastázy břišní
  • Vliv ACT na diastázu břišní
  • Vlastní testy pro diastázy

  Další informace

  • Každý účastník kurzu obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, který může využít ve svém CV.
  • V ceně kurzu je zahrnuto dopolední a odpolední občerstvení.
 • Ultrazvuk v praxi fyzioterapeuta – specializace urogynekologie | 12. 7. 2023 | Čelákovice | volná místa

  Datum

  12. 7. 2023

  Místo

  Čelákovice

  Obsazenost

  Volná místa

  _Datum

  12. 7. 2023 (středa)
  Výuka: 9:00 – 16:00

  _Místo

  REHASPRING centrum s.r.o.
  Čelákovice, nám. 5. května 2/12

  _Přednášející

  _Výstupy

  Kurz schválila UNIFY ČR a bylo mu přiděleno 5 kreditů.

  _Výukové hodiny

  8 (bude uvedeno na osvědčení)

  _Cena kurzu

  4 900 Kč

  Ultrazvukový systém vyhodnocuje funkci svalové aktivity nebo relaxace svalů pánevního dna. Objektivizuje sledování efektu terapie. Lze jej využít pro měření tělesných bodů, měření dynamických dějů a základních funkcí svalů pánevního dna při biofeedbacku. Ultrazvuk je také vhodný ke změření rozestupu přímých břišních svalů při diastáze a to zejména v supraumbilikální a umbilikální oblasti.

  Kurz je určen pro fyzioterapeuty, kteří absolvovali:
  – certifikovaný kurz „Fyzioterapie u dysfunkce svalů pánevního dna a inkontinence“ (Čelákovice/Liberec) a již zakoupili ultrazvuk
  – absolventy odborných kurzů REHASPRING se zaměřením na urogynekologii
  – pro ostatní fyzioterapeuty, kteří do budoucna chtějí pracovat s ultrazvukem v urogynekologii

  Osnova teorie

  • Co je ultrazvuk
  • K čemu se využívá
  • Indikace a Kontraindikace
  • Povinnosti plynoucí z obsluhy a z údržby přístroje

  Osnova praxe

  • Zadání pacienta, výběr sondy, spuštění vyšetření
  • Úprava zobrazení obrazu – kvalita obrazu, výběr módu, úprava optických parametrů
  • Měření tělesných bodů, základní výpočty
  • Pořízení snímků a záznam videa, zálohování, přenos na USB disk
  • Údržba, bezpečnostní opatření, zajištění správného fungování přístroje

  Cíl kurzu

  • Odborné zacházení s ultrazvukovým přístrojem a jeho maximální využití pro klinickou praxi fyzioterapeuta v oblasti urogynekologie.
  • Absolventi kurzu mohou bezpečně aplikovat praktické dovednosti a získané teoretické vědomosti s ultrazvukovým systémem ve svých ordinacích.

  Poznámka: Majitelé ultrazvuku si na kurz přinesou svůj vlastní ultrazvuk a návod na používání.

Kurzy odborné na Slovensku

Níže deaktivované kurzy - class "hide2" k řádku
 • Inkontinence u mužů a současné možnosti její terapie | 28. 4. 2023 | Čelákovice | volná místa

  Datum

  28. 4. 2023

  Místo

  Čelákovice

  Obsazenost

  Volná místa

  _Datum

  28. 4. 2023 (pátek)
  Výuka: 8:30 – 18:30

  _Místo

  REHASPRING centrum s.r.o.
  Čelákovice

  _Přednášející

  PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.
  MUDr. Pavel Drlík

  _Garant

  _Výstupy

  Kurz schválila UNIFY ČR a bylo mu přiděleno 5 kreditů.

  _Výukové hodiny

  12 (bude uvedeno na osvědčení)

  _Cena kurzu

  5 800 Kč

  Kurz je určen pro fyzioterapeuty (Mgr., Bc., VOŠ, SŠ) a lékaře.
  UPOZORNĚNÍ: Kurz je určen pouze absolventům certifikovaného kurzu MZČR Fyzioterapie svalů pánevního dna a inkontinence.

  1. Blok, 8:30 – 15:00 || PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

  • Funkční diagnostika dysfunkce svalů pánevního dna u mužů.
  • Zhodnocení funkce svalů pánevního dna škálou PERFECT SMR a ultrazvukem.
  • Vedení pacienta po operačním období.

  Polední přestávka (12:30 – 13:15)

  • Pomůcky, které se v současnosti používají při inkontinenci muže.
  • Funkčně-kondiční trénink pro zlepšení funkce a kondice svalů pánevního dna u mužů.

  2. Blok, 15:00 – 18:30  ||  MUDr. Pavel Drlík

  • Definice, etiologie a rozdělení inkontinece moči u mužů.
  • Diagnostika inkontinence moči u mužů.
  • Urgentní inkontinence moči a možnosti její léčby.
  • Stresová inkontinenge moči a možnosti její léčby.
  • Operační postupy při řešení stresové inkontinence moči.
  • Erektilní dysfunkce a její možnosti ovlivnění.

  Další informace

  • Každý účastník kurzu obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, který může využít ve svém CV.
  • V ceně semináře je zahrnuto dopolední a odpolední občerstvení.

  Další informace k problematice:

 • PPA přístup před porodem v těhotenství a po porodu | 20. 4. 2023 | Žilina | kapacita naplněna

  Datum

  20. 4. 2023

  Místo

  Žilina

  Obsazenost

  kapacita naplněna

  _Datum

  20. 4. 2023 (čtvrtek)
  Výuka: 8:30 – 18:30

  _Místo

  Rehabko s.r.o.
  ul. Alexandra Rudnaya 23, Žilina
  (budova MAGNUS)

  _Přednášející

  _Garant

  _Výstupy

  budou přiděleny Slovenskou komorou fyzioterapeutov podľa vyhlášky MZ SR č. 74/2019 z 15. februára 2019

  _Výukové hodiny

  12 (bude uvedeno na osvědčení)

  _Cena kurzu

  235 EUR

  Kurz je určen pro fyzioterapeuty všech úrovní vzdělání.

  Obsah kurzu:

  • Příprava ženy před těhotenstvím, nejčastěji kladené otázky před těhotenstvím.
  • Jak je možné a není možné otěhotnět?
  • Nejpřesnější metody kontroly otěhotnění a jejich kontrola.
  • Endometrióza jak jí poznat u ženy a proč nemusí bránit těhotenství.
  • Terapeutické přístupy před otěhotněním.
  • Algoritmus doporučených sestav v I-III. trimestru těhotenství.
  • Vhodné a nevhodné pohybové a sportovní aktivity těhotných žen, využití cvičebních pomůcek a specifika dávkování.
  • Správná volba podpůrných pomůcek a mechanických korekcí v těhotenství.
  • Ukázky pomůcek, které jsou často u dnešních rodiček využívané pro vaginální porod, prezentace studií reálných dat žen z REHASPRING centra.
  • Efektivita vaginálních balónkových dilatátorů výhody a rizika.
  • Výběr pomůcek v šestinedělí, stahovací spodní prádlo, poporodní břišní pásy a jejich využití po porodu v rámci denních i sportovních aktivit.
  • Poporodní komplikace, diagnostika a přesně cílená terapie.
  • Základní guidelines (pravidla) návratu k pohybu a sportu po porodu.
  • Praktické ukázky a užití cvičebních a korekčních pomůcek používaných během těhotenství i v šestinedělí a po porodu.
  • Diskuse k výše uvedeným tématům.

  Další informace:

  • Každý účastník kurzu obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, který může využít ve svém CV.
  • V ceně kurzu je zahrnuto malé dopolední a odpolední občerstvení.
 • Popôrodná diastáza: prevencia, diagnostika a jej terapia | 21. 4. 2023 | Žilina | kapacita naplněna

  Datum

  21. 4. 2023

  Místo

  Žilina

  Obsazenost

  kapacita naplněna

  _Datum

  21. 4. 2023 (pátek)
  Výuka: 8:30 – 18:30

  _Místo

  Rehabko s.r.o.
  ul. Alexandra Rudnaya 23, Žilina
  (budova MAGNUS)

  _Přednášející

  Bc. Eva Baranová, DiS.
  Mgr. Veronika Fasselová

  _Garant

  _Výstupy

  budou přiděleny Slovenskou komorou fyzioterapeutov podľa vyhlášky MZ SR č. 74/2019 z 15. februára 2019

  _Výukové hodiny

  12 (bude uvedeno na osvědčení)

  _Cena kurzu

  235 EUR

  Kurz je určen pro fyzioterapeuty Mgr, Bc, VOŠ a SŠ, lékaře.
  Teoretická a praktická část je doplněna o vlastní výstupy a zkušenosti z klinické praxe.

  Obsah kurzu:
  Dopolední blok (8:30 – 12:30)

  • Anatomie ženských pohlavních orgánů a pánve v průběhu těhotenství a po porodu
  • Funkce svalů pánevního dna v těhotenství a po porodu
  • Definice diastázy břišní, její příčiny a vztah ke svalům břišní stěny
  • Preventivní a neriziková pohybová aktivita pro diastázu v těhotenství a po porodu
  • Podpůrné pomůcky proti vzniku diastázy
  • Rizikové faktory vzniku diastázy v těhotenství
  • Vliv diastázy na bolesti zad po porodu, inkontinenci a prolapsy

  Oběd (12:30 – 13:15)

  Odpolední blok – praxe (13:15 – 18:30)

  • Fyzioterapeutické postupy při léčbě diastázy
  • Abdominoplastika a následná fyzioterapie
  • Diagnostika diastázy břišní – měření šuplerou, ultrazvukem a její vyhodnocení
  • Postupy „Evidence-based medicine“ – kdy začít cvičit a jak kompenzovat
  • Jednouchá klinická studie diastázy břišní
  • Vliv ACT na diastázu břišní
  • Vlastní testy pro diastázy

  Další informace

  • Každý účastník kurzu obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, který může využít ve svém CV.
  • V ceně kurzu je zahrnuto dopolední a odpolední občerstvení.
 • PPA přístup před porodem v těhotenství a po porodu | 11. 3. 2023 | Zlín | volná místa

  Datum

  11. 3. 2023

  Místo

  Zlín

  Obsazenost

  Volná místa

  _Datum

  11. 3. 2023 (sobota)
  Výuka: 8:30 – 18:30

  _Místo

  Valon centrum
  L. Váchy 517
  760 01 Zlín

  _Přednášející

  _Garant

  _Výukové hodiny

  12 (bude uvedeno na osvědčení)

  _Cena kurzu

  5 800 Kč

  Kurz je určen pro fyzioterapeuty všech úrovní vzdělání.

  Obsah kurzu:

  • Příprava ženy před těhotenstvím, nejčastěji kladené otázky před těhotenstvím.
  • Jak je možné a není možné otěhotnět?
  • Nejpřesnější metody kontroly otěhotnění a jejich kontrola.
  • Endometrióza jak jí poznat u ženy a proč nemusí bránit těhotenství.
  • Terapeutické přístupy před otěhotněním.
  • Algoritmus doporučených sestav v I-III. trimestru těhotenství.
  • Vhodné a nevhodné pohybové a sportovní aktivity těhotných žen, využití cvičebních pomůcek a specifika dávkování.
  • Správná volba podpůrných pomůcek a mechanických korekcí v těhotenství.
  • Ukázky pomůcek, které jsou často u dnešních rodiček využívané pro vaginální porod, prezentace studií reálných dat žen z REHASPRING centra.
  • Efektivita vaginálních balónkových dilatátorů výhody a rizika.
  • Výběr pomůcek v šestinedělí, stahovací spodní prádlo, poporodní břišní pásy a jejich využití po porodu v rámci denních i sportovních aktivit.
  • Poporodní komplikace, diagnostika a přesně cílená terapie.
  • Základní guidelines (pravidla) návratu k pohybu a sportu po porodu.
  • Praktické ukázky a užití cvičebních a korekčních pomůcek používaných během těhotenství i v šestinedělí a po porodu.
  • Diskuse k výše uvedeným tématům.

  Další informace:

  • Každý účastník kurzu obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, který může využít ve svém CV.
  • V ceně kurzu je zahrnuto malé dopolední a odpolední občerstvení.
 • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence | 24. – 27. 11. 2021 | Liberec | Kurz naplněn

  Datum

  24. — 27. 11. 2021

  Místo

  Liberec

  Obsazenost

  kurz naplněn

  _Datum

  24. — 27. 11. 2021
  První den: 9:00 – 17:15
  Ostatní dny: 8:00 – 16:15

  _Místo

  REHASPRING centrum LIBEREC
  EUC Klinika Liberec, Klášterní 117/2,
  Liberec, 2 NP

  _Přednášející

  _Garant

  _Výstupy

  Certifikovaný kurz akreditován MZČR je registrován pod č.j. MZDR 40237/2018-5/ONP.

  _Výukové hodiny

  4 dny – celkem 40 výukových hodin (bude uvedeno na osvědčení)

  _Cena kurzu

  14 800 Kč

  Cena kurzu zahrnuje pro každého účastníka jednu cvičební pomůcku pro posílení svalů pánevního dna Educator.

  Kurz je určen pro fyzioterapeuty (VŠ, VOŠ, SŠ).
  Cílem kurzu je poskytnout fyzioterapeutům hlubší současné teoretické informace a poznatky v oblasti zdraví ženy.

  Úspěšní absolventi kurzu mohou zažádat zdravotní pojišťovny o smlouvání kódu 21221.

  Uznání kvalifikací pro cizí státní příslušníky — Fyzioterapeut si před vstupem do kurzu uznání kvalifikace zajišťuje sám:
  Aby mohl být cizí státní příslušník, který získal vzdělání na škole mimo území ČR, na základě svého vzdělání zařazen do příslušného certifikovaného kurzu (viz vstupní požadavky CK), musí požádat o uznání studia. —> Další informace

  Podmínky pro zařazení do certifikovaného kurzu:
  Pokud jste držiteli „Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu“ (dále jen osvědčení), uveďte v přihlášce své registrační číslo nebo zašlete prostou kopii.
  V případě, že nejste držiteli výše uvedeného osvědčení, je nutno k přihlášce nebo při nástupu do certifikovaného kurzu přinést s sebou ověřené kopie dokladů o získání odborné způsobilosti (resp. vzdělání, kterého jste v oboru fyzioterapie dosáhli). Cizí státní příslušníci přikládají k přihlášce rozhodnutí MZ ČR o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky. Zařazení do certifikovaného kurzu je realizováno v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., v platném znění.

  Teoretická část:

  • Fyzioterapeutické přístupy v terapii dysfunkce pánevního dna a stresové inkontinence.
  • Vyšetření funkce pánevního dna.
  • Tréninková jednotka u inkontinentních pacientů.
  • Životní styl a inkontinence.
  • Kontinenční pomůcky.
   (na praktickou část doporučujme volné kalhoty nebo sukni)
   (způsobilosti jsou vyznačeny na certifikátu účastníka)

  Způsob ukončení certifikovaného kurzu:

  • Písemný test a praktická zkouška

  Činnosti, ke kterým bude získána zvláštní odborná způsobilost:

  • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence.
  • Vyšetření funkce pánevního dna.
  • Vyšetření pánve a vyhodnocení její funkce.

  Další informace:

  • Absolventi certifikovaného kurzu obdrží certifikát.
  • V ceně kurzu je zahrnuto dopolední a odpolední občerstvení.
  • Závěrečná zkouška (písemný test, ústní a praktická zkouška) není součástí kurzu a probíhá až po skončení výuky, tj. od 16:30 hod. Na zkoušku prosím počítejte cca 3 hodiny.
 • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence | 21. – 24. 7. 2021 | Čelákovice | volná místa

  Datum

  21. – 24. 7. 2021

  Místo

  Čelákovice

  Obsazenost

  volná místa

  _Datum

  21. – 24. 7. 2021
  První den: 9:00 – 17:15
  Ostatní dny: 8:00 – 16:15

  _Místo

  REHASPRING centrum s.r.o.
  Čelákovice, nám. 5. května 2/12

  _Přednášející

  _Garant

  _Výstupy

  Certifikovaný kurz akreditován MZČR je registrován pod č.j. MZDR 40237/2018-5/ONP.

  _Výukové hodiny

  4 dny – celkem 40 výukových hodin (bude uvedeno na osvědčení)

  _Cena kurzu

  14 800 Kč

  Cena kurzu zahrnuje pro každého účastníka jednu cvičební pomůcku pro posílení svalů pánevního dna Educator.

  Kurz je určen pro fyzioterapeuty (VŠ, VOŠ, SŠ).
  Cílem kurzu je poskytnout fyzioterapeutům hlubší současné teoretické informace a poznatky v oblasti zdraví ženy.

  Úspěšní absolventi kurzu mohou zažádat zdravotní pojišťovny o smlouvání kódu 21221.

  Uznání kvalifikací pro cizí státní příslušníky — Fyzioterapeut si před vstupem do kurzu uznání kvalifikace zajišťuje sám:
  Aby mohl být cizí státní příslušník, který získal vzdělání na škole mimo území ČR, na základě svého vzdělání zařazen do příslušného certifikovaného kurzu (viz vstupní požadavky CK), musí požádat o uznání studia. —> Další informace

  Podmínky pro zařazení do certifikovaného kurzu:
  Pokud jste držiteli „Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu“ (dále jen osvědčení), uveďte v přihlášce své registrační číslo nebo zašlete prostou kopii.
  V případě, že nejste držiteli výše uvedeného osvědčení, je nutno k přihlášce nebo při nástupu do certifikovaného kurzu přinést s sebou ověřené kopie dokladů o získání odborné způsobilosti (resp. vzdělání, kterého jste v oboru fyzioterapie dosáhli). Cizí státní příslušníci přikládají k přihlášce rozhodnutí MZ ČR o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky. Zařazení do certifikovaného kurzu je realizováno v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., v platném znění.

  Teoretická část:

  • Fyzioterapeutické přístupy v terapii dysfunkce pánevního dna a stresové inkontinence.
  • Vyšetření funkce pánevního dna.
  • Tréninková jednotka u inkontinentních pacientů.
  • Životní styl a inkontinence.
  • Kontinenční pomůcky.
   (na praktickou část doporučujme volné kalhoty nebo sukni)
   (způsobilosti jsou vyznačeny na certifikátu účastníka)

  Způsob ukončení certifikovaného kurzu:

  • Písemný test a praktická zkouška

  Činnosti, ke kterým bude získána zvláštní odborná způsobilost:

  • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence.
  • Vyšetření funkce pánevního dna.
  • Vyšetření pánve a vyhodnocení její funkce.

  Další informace:

  • Absolventi certifikovaného kurzu obdrží certifikát.
  • V ceně kurzu je zahrnuto dopolední a odpolední občerstvení.
  • Závěrečná zkouška (písemný test, ústní a praktická zkouška) není součástí kurzu a probíhá až po skončení výuky, tj. od 16:30 hod. Na zkoušku prosím počítejte cca 3 hodiny.
 • Anorektální a sexuální dysfunkce svalů pánevního dna | 25. 6. 2021 | Čelákovice | volná místa

  Datum

  25. 6. 2021

  Místo

  Čelákovice

  Obsazenost

  Volná místa

  _Datum

  25. 6. 2021
  Výuka: 8:30 – 18:30

  _Místo

  REHASPRING centrum s.r.o.
  Čelákovice, nám. 5. května 2/12

  _Přednášející

  PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

  Mgr. Veronika Fasselová

  pplk. MUDr. Kateřina Košťálová
  Starší lékař — specialista, Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Oddělení gastrointestinální endoskopie

  _Garant

  _Výstupy

  Kurz schválila UNIFY ČR a bylo mu přiděleno 5 kreditů.

  _Výukové hodiny

  12 (bude uvedeno na osvědčení)

  _Cena kurzu

  4 700 Kč

  Kurz je určen pro fyzioterapeuty Mgr, Bc, VOŠ a SŠ, lékaře.
  Teoretická a praktická část je doplněna o vlastní výstupy a zkušenosti z klinické praxe.

  pplk. MUDr. Kateřina Košťálová

  V části přednášky lékaře bude na kurzu sdělené:
    jaké pacienty vyšetřuje
    základní nálezy na manometrickém vyšetření,
    indikace k defekografii a indikace k fyzioterapii.

  1. Blok

  8:30 – 12:00
    Prostor pro dotazy z certifikovaného kurzu Fyzioterapie u dysfunkce svalů pánevního dna
    Anorektální dysfunkce definice, příčiny, rizikové faktory, symptomy
    Proktalgie fugax – symptomy a možnosti terapie záchvatovité bolesti v oblasti konečníku
    Chronická proktalgie symptomy a terapie
    Funkční diagnostika fyzioterapeutem
    Návrh terapie
    Výběr pomůcky
    Vyhodnocení terapie
    Kazuistiky prezentace

  Oběd (12:00 – 12:30)

  2. Blok

  12:30 – 18:30
    Sexuální dysfunkce definice
    Sexuální dysfunkce vyšetření fyzioterapeutem
    Dyspareunia a vaginismus
    Výběr pomůcky
    Návrh terapie
    Vyhodnocení terapie
    Kazuistiky prezentace

  Další informace
    Každý účastník kurzu obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, který může využít ve svém CV.
  V ceně kurzu je zahrnut výukový materiál, dopolední a odpolední občerstvení.

Předvolby ochrany osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, mohou se prostřednictvím vašeho prohlížeče ukládat informace z konkrétních služeb, obvykle ve formě souborů cookie. Zde můžete změnit své předvolby ochrany osobních údajů. Je třeba upozornit, že zablokování některých typů souborů cookie může mít vliv na vaše používání našich webových stránek a na služby, které vám můžeme nabídnout.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Naše webové stránky používají soubory cookie služeb třetích stran. Definujte své preference ochrany osobních údajů a/nebo souhlas s používáním souborů cookie.