V košíku máte 1 ks zboží. Celková hodnota 9999 Kč.

Vzdělávejte se s PPA

Cílem kurzů je získat a prohlubovat teoretické vědomosti a praktické dovednosti v urogynekologické problematice. Kurzy jsou rozděleny na certifikované, které mají akreditaci MZČR a po jejich absolvování je možnost vykazovat kód 21221 dle rozhodnutí pojišťovny. Odborné kurzy mají za cíl průběžně stimulovat, doplňovat a inovovat profesní vědomosti a jsou součásti kreditních systémů profesní organizace.

Název kurzu
Datum a místo konání
Obsazenost

Poporodní diastáza, její prevence-vyhodnocení a reálná terapie

Odborný kurz

Datum bude upřesněno, Čelákovice

Volná místa

Detail >>

Kurz je určen pro fyzioterapeuty Mgr, Bc, VOŠ a SŠ, lékaře.
Teoretická a praktická část je doplněna o vlastní výstupy a zkušenosti z klinické praxe.

Datum:
Datum bude upřesněno
Výuka: 8:30 – 18:30

Místo:
REHASPRING centrum s.r.o.
Čelákovice, nám. 5. května 2/12

Přednášející:
Bc. Eva Baranová, DiS.
Bc. Veronika Hnojská

Garant:
PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

Výstupy:
Kurz schválila UNIFY ČR a bylo mu přiděleno 5 kreditů.

Výukové hodiny:
12 (bude uvedeno na osvědčení)

Cena kurzu:
4 900 Kč

Náplň:

Dopolední blok (8:30 - 12:30)

 • Anatomie ženských pohlavních orgánů a pánve v průběhu těhotenství a po porodu
 • Funkce svalů pánevního dna v těhotenství a po porodu
 • Definice diastázy břišní, její příčiny a vztah ke svalům břišní stěny
 • Preventivní a neriziková pohybová aktivita pro diastázu v těhotenství a po porodu
 • Podpůrné pomůcky proti vzniku diastázy
 • Rizikové faktory vzniku diastázy v těhotenství
 • Vliv diastázy na bolesti zad po porodu, inkontinenci a prolapsy

Oběd (12:30 - 13:15)

Odpolední blok, praxe (13:15 - 18:30)

 • Fyzioterapeutické postupy při léčbě diastázy
 • Abdominoplastika a následná fyzioterapie
 • Diagnostika diastázy břišní – měření šuplerou, ultrazvukem a její vyhodnocení
 • Postupy „Evidence based medicine“ - kdy začít cvičit a jak kompenzovat
 • Jednouchá klinická studie diastázy břišní
 • Vliv ACT na diastázu břišní
 • Vlastní testy pro diastázy

Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence

Certifikovaný kurz MZČR

15. – 18. 4. 2020, Liberec

Volná místa

Detail >>

Kurz je určen pro fyzioterapeuty (VŠ, VOŠ, SŠ).
Cílem kurzu je poskytnout fyzioterapeutům hlubší současné teoretické informace a poznatky v oblasti zdraví ženy.

Úspěšní absolventi kurzu mohou zažádat zdravotní pojišťovny o smlouvání kódu 21221.

Uznání kvalifikací pro cizí státní příslušníky — Fyzioterapeut si před vstupem do kurzu uznání kvalifikace zajišťuje sám:
Aby mohl být cizí státní příslušník, který získal vzdělání na škole mimo území ČR, na základě svého vzdělání zařazen do příslušného certifikovaného kurzu (viz vstupní požadavky CK), musí požádat o uznání studia. —> Další informace


Podmínky pro zařazení do certifikovaného kurzu:
Pokud jste držiteli "Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu" (dále jen osvědčení), uveďte v přihlášce své registrační číslo nebo zašlete prostou kopii.
V případě, že nejste držiteli výše uvedeného osvědčení, je nutno k přihlášce nebo při nástupu do certifikovaného kurzu přinést s sebou ověřené kopie dokladů o získání odborné způsobilosti (resp. vzdělání, kterého jste v oboru fyzioterapie dosáhli).
Cizí státní příslušníci přikládají k přihlášce rozhodnutí MZ ČR o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky. Zařazení do certifikovaného kurzu je realizováno v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., v platném znění.

Datum:
15. – 18. 4. 2020
První den od 9:00 – 17:15
ostatní dny 8:00 – 16:15

Místo:
EUC Klinika Liberec s.r.o
Klášterní 117/2, Liberec 5 (2NP, ordinace č. 229)

Přednášející:
PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.
MUDr. Pavel Drlík
Bc. Veronika Hnojská
Bc. Eva Baranová, DiS.
MUDr. Pavel Drlík

Garant:
PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

Výstupy:
Certifikovaný kurz akreditován MZČR je registrován pod č.j. MZDR 40237/2018-5/ONP a náleží mu 24 kreditů.

Výukové hodiny:
4 dny – celkem 40 výukových hodin (bude uvedeno na osvědčení)

Cena kurzu:
12 500 Kč
Cena kurzu zahrnuje pro každého účastníka jednu cvičební pomůcku pro posílení svalů pánevního dna Educator.

Teoretická část:

 • Fyzioterapeutické přístupy v terapii dysfunkce pánevního dna a stresové inkontinence.
 • Vyšetření funkce pánevního dna.
 • Tréninková jednotka u inkontinentních pacientů.
 • Životní styl a inkontinence.
 • Kontinenční pomůcky.
  (na praktickou část doporučujme volné kalhoty nebo sukni)
  (způsobilosti jsou vyznačeny na certifikátu účastníka)

Způsob ukončení certifikovaného kurzu:

 • Písemný test a praktická zkouška

Činnosti, ke kterým bude získána zvláštní odborná způsobilost:

 • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence.
 • Vyšetření funkce pánevního dna.
 • Vyšetření pánve a vyhodnocení její funkce.

Další informace:

 • Absolventi certifikovaného kurzu obdrží certifikát.
 • V ceně kurzu je zahrnuto dopolední a odpolední občerstvení.
 • Závěrečná zkouška (písemný test, ústní a praktická zkouška) není součástí kurzu a probíhá až po skončení výuky, tj. od 16:30 hod. Na zkoušku prosím počítejte cca 3 hodiny.

Napsali o nás:

Poslechněte si:

Přihlásit se

Inkontinence u mužů a současné možnosti její terapie

Odborný kurz

19. 6. 2020, Čelákovice

Volná místa

Detail >>

Kurz je určen pro fyzioterapeuty (Mgr., Bc., VOŠ, SŠ) a lékaře.
UPOZORNĚNÍ: Kurz je určen pouze absolventům certifikovaného kurzu MZČR Fyzioterapie svalů pánevního dna a inkontinence.

Datum:
19. 6. 2020
Čtvrtek: 8:30 – 18:30

Místo:
REHASPRING centrum s.r.o.
Čelákovice, nám. 5. května 2/12

Přednášející:
PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.
MUDr. Pavel Drlík

Garant:
PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

Výstupy:
Kurz schválila UNIFY ČR a bylo mu přiděleno 5 kreditů.

Výukové hodiny:
12 (bude uvedeno na osvědčení)

Cena kurzu:
4 700 Kč

1. Blok, 8:30 - 15:00 // PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

 • Funkční diagnostika dysfunkce svalů pánevního dna u mužů.
 • Zhodnocení funkce svalů pánevního dna škálou PERFECT SMR a ultrazvukem.
 • Vedení pacienta po operačním období.
 • 12:30 – 13:15, polední přestavávka
 • Pomůcky, které se v současnosti používají při inkontinenci muže.
 • Funkčně-kondiční trénink pro zlepšení funkce a kondice svalů pánevního dna u mužů.

2. Blok, 15:00 - 18:30 // MUDr. Pavel Drlík

 • Definice, etiologie a rozdělení inkontinece moči u mužů.
 • Diagnostika inkontinence moči u mužů.
 • Urgentní inkontinence moči a možnosti její léčby.
 • Stresová inkontinenge moči a možnosti její léčby.
 • Operační postupy při řešení stresové inkontinence moči.
 • Erektilní dysfunkce a její možnosti ovlivnění.

Další informace

 • Každý účastník kurzu obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, který může využít ve svém CV.
 • V ceně semináře je zahrnuto dopolední a odpolední občerstvení.

Další informace k problematice:

Poslechněte si:

Přihlásit se

Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence

Certifikovaný kurz MZČR

3. – 6. 6. 2020, Čelákovice

Volná místa

Detail >>

Kurz je určen pro fyzioterapeuty (VŠ, VOŠ, SŠ).
Cílem kurzu je poskytnout fyzioterapeutům hlubší současné teoretické informace a poznatky v oblasti zdraví ženy.

Úspěšní absolventi kurzu mohou zažádat zdravotní pojišťovny o smlouvání kódu 21221.

Uznání kvalifikací pro cizí státní příslušníky — Fyzioterapeut si před vstupem do kurzu uznání kvalifikace zajišťuje sám:
Aby mohl být cizí státní příslušník, který získal vzdělání na škole mimo území ČR, na základě svého vzdělání zařazen do příslušného certifikovaného kurzu (viz vstupní požadavky CK), musí požádat o uznání studia. —> Další informace


Podmínky pro zařazení do certifikovaného kurzu:
Pokud jste držiteli "Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu" (dále jen osvědčení), uveďte v přihlášce své registrační číslo nebo zašlete prostou kopii.
V případě, že nejste držiteli výše uvedeného osvědčení, je nutno k přihlášce nebo při nástupu do certifikovaného kurzu přinést s sebou ověřené kopie dokladů o získání odborné způsobilosti (resp. vzdělání, kterého jste v oboru fyzioterapie dosáhli).
Cizí státní příslušníci přikládají k přihlášce rozhodnutí MZ ČR o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky. Zařazení do certifikovaného kurzu je realizováno v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., v platném znění.

Datum:
3. – 6. 6. 2020
První den od 9:00 – 17:15
ostatní dny 8:00 – 16:15

Místo:
REHASPRING centrum s.r.o.
Čelákovice, nám. 5. května 2/12

Přednášející:
PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.
MUDr. Pavel Drlík
Bc. Veronika Hnojská
Bc. Eva Baranová, DiS.

Garant:
PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

Výstupy:
Certifikovaný kurz akreditován MZČR je registrován pod č.j. MZDR 40237/2018-5/ONP a náleží mu 24 kreditů.

Výukové hodiny:
4 dny – celkem 40 výukových hodin (bude uvedeno na osvědčení)

Cena kurzu:
12 500 Kč
Cena kurzu zahrnuje pro každého účastníka jednu cvičební pomůcku pro posílení svalů pánevního dna Educator.

Teoretická část:

 • Fyzioterapeutické přístupy v terapii dysfunkce pánevního dna a stresové inkontinence.
 • Vyšetření funkce pánevního dna.
 • Tréninková jednotka u inkontinentních pacientů.
 • Životní styl a inkontinence.
 • Kontinenční pomůcky.
  (na praktickou část doporučujme volné kalhoty nebo sukni)
  (způsobilosti jsou vyznačeny na certifikátu účastníka)

Způsob ukončení certifikovaného kurzu:

 • Písemný test a praktická zkouška

Činnosti, ke kterým bude získána zvláštní odborná způsobilost:

 • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence.
 • Vyšetření funkce pánevního dna.
 • Vyšetření pánve a vyhodnocení její funkce.

Další informace:

 • Absolventi certifikovaného kurzu obdrží certifikát.
 • V ceně kurzu je zahrnuto dopolední a odpolední občerstvení.
 • Závěrečná zkouška (písemný test, ústní a praktická zkouška) není součástí kurzu a probíhá až po skončení výuky, tj. od 16:30 hod. Na zkoušku prosím počítejte cca 3 hodiny.

Napsali o nás:

Poslechněte si:

Přihlásit se