Vzdělávejte se s PPA

Nabídka vzdělávacích kurzů – certifikované MZČR a odborné

Cílem kurzů je získat a prohlubovat teoretické vědomosti a praktické dovednosti v urogynekologické problematice. Kurzy jsou rozděleny na certifikované, které mají akreditaci MZČR a po jejich absolvování je možnost vykazovat kód 21221 dle rozhodnutí pojišťovny. Odborné kurzy mají za cíl průběžně stimulovat, doplňovat a inovovat profesní vědomosti a jsou součásti kreditních systémů profesní organizace.

Kurzy certifikované MZČR

 • Gynekologicko-urologický koncept PPA pro ženy | 30. 10. – 29. 11. 2024 | Čelákovice | volná místa

  Náhradníci kurzu jsou evidováni a osloveni, pokud se odhlásí některý účastník kurzu.

  Datum

  30. 10. – 29. 11. 2024

  Místo

  Čelákovice

  Obsazenost

  volná místa

  kapacita naplněna

  kurz probíhá

  _Datum

  30. 10. – 29. 11. 2024

  Část I.
  30. 10. – 2. 11. 2024 (St–So, 14 900 Kč)
  1-3. den 9:00 — 17:00
  4. den 8:00 — 16:00

  Část II.
  27. – 29. 11. 2024 (St–Pá, 14 900 Kč)
  1–2. den 9:00 — 17:00
  3. den 8:00 — 12:30

  _Místo

  REHASPRING centrum s.r.o.
  Krajní 2075, Čelákovice

  _Přednášející

  _Garant

  _Výstupy

  Certifikovaný kurz akreditován MZČR je registrován pod č.j. MZDR 13864/2023-6/ONP

  _Výukové hodiny

  55 výukových hodin (celkem za obě části kurzu, bude uvedeno na certifikátu)
  (z toho teorie 20h á 45 min., praxe 35 hodin á 60 min.)

  _Cena kurzu

  29 800 Kč (lze uhradit jako celek nebo jednotlivé části postupně)
  Cena kurzu zahrnuje pro každého účastníka jednu cvičební pomůcku Educator pro nácvik funkčního tréninku svalů pánevního dna, výukový materiál, poster svalů pánevního dna a konceptu PPA.

  Kurz je určen pouze pro fyzioterapeuty (VŠ, VOŠ, SŠ)
  Kurz je připraven ve spolupráci špičkových odborníků s dlouholetou praxí v daném specializačním oboru.
  Na kurz nelze čerpat dotaci POVEZ

  Cíl kurzu: Obsah kurzu je určen pro fyzioterapeuty, kteří ve svých praxích pracují nebo budou pracovat s těhotnými ženami, ženami po porodu, sterilními pacientkami, pacientkami s únikem moči, prolapsy orgánů malé pánve, anorektální a sexuální dysfunkcí. Certfikovaný kurz naučí účastníky vést dokumentaci těchto pacientek, vyšetřit je a následně připravit management terapie.

  Podmínky pro zařazení do certifikovaného kurzu:
  Pokud jste držiteli „Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu“ (dále jen osvědčení), uveďte v přihlášce své registrační číslo nebo zašlete prostou kopii.
  V případě, že nejste držiteli výše uvedeného osvědčení, je nutno k přihlášce nebo při nástupu do certifikovaného kurzu přinést s sebou ověřené kopie dokladů o získání odborné způsobilosti (resp. vzdělání, kterého jste v oboru fyzioterapie dosáhli). Cizí státní příslušníci přikládají k přihlášce rozhodnutí MZ ČR o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky – vizte níže.

  Uznání kvalifikací pro cizí státní příslušníky — Fyzioterapeut si před vstupem do kurzu uznání kvalifikace zajišťuje sám:
  Aby mohl být cizí státní příslušník, který získal vzdělání na škole mimo území ČR, na základě svého vzdělání zařazen do příslušného certifikovaného kurzu musí požádat o vydání „Rozhodnutí o uznání odborné způsobilosti k výkonu povolání na území ČR.“.
  Kompletní informace o procesu jsme pro vás připravili → ZDE
  — Obecné informace o tématu: web MZ ČR

  Program I. části kurzu:

  • Gynekologie – fyziologický porod, možná poranění u porodu. Vliv porodu na pánevní dno. Poranění sfinkterů. Komplikace u porodu.
  • Avulze svalů pánevního dna a její následky. Prolapsy orgánů malé pánve. Zobrazovací metody svalů pánevního dna ultrasonografie 2D, 3D/4D.
  • Endometrióza a související projevy dysmenorei, diagnostika v praxi.
  • Funkční anatomie pánevního komplexu a svalů pánevního dna ženy, ukázky na modelu. Funkce a dysfunkce svalů pánevního dna a s ní spojené symptomy dle International urogynecology asociation (IUGA) a International Continece Society (ICS).
  • Vyhodnocení funkce a dysfunkce svalů pánevního dna per vaginam.
  • Vyhodnocení zapsaných vstupních dat do protokolu. Management terapie dle výsledků protokolu.
  • Management výběru pomůcky pro terapii dysfunkce svalů pánevního dna. Sestavování funkčního a kondičního tréninku u dysfunkce svalů pánevního dna dle výsledků protokolu a dotazníku. Reevaluace navržené terapie.
  • Těhotenství a jeho vliv na břišní svaly a svaly pánevního dna. Pohybové režimy v denních aktivitách těhotné. Nácvik základních sestav vzpěrných cviků proti bolesti zad u těhotných. Aktivace svalů pánevního dna v těhotensví a nácvik relaxace svalů pánevního dna k porodu. Pomůcky k porodu – výhody a nevýhody.
  • Funkční sterilita a dysmenorea, její diagnostika fyzioterapeutem. Pomůcky pro ženy při menstruaci výhody a nevýhody.
  • Nácvik biofeedbacku funkce svalů pánevního dna ultrazvukem 2D transabdominálně. Diagnostika diastázy po porodu 2D ultrazvukem. Praktická ukázka vyšetření svalů pánevního dna perineálně 3D/4D ultrazvukem.
  • Demonstrace pacientek s dysfunkcí svalů pánevního dna a po porodu.

  Program II. části kurzu

  • Urologie – diagnostika močové inkontinence lékařem, stupně močové inkontinence, Operační léčba, farmakoterapie
  • Anorektání dysfunkce, příznaky a její symptomy, rektální manometrie.
  • Sexuální dysfunkce, Dyspareunia, Vaginizmus a jejich příčiny.
  • Kontrola vypsání protokolů a dotazníků PPA, Vyhodnocení funkce svalů pánevního dna per vaginam.
  • Vypsání protokolů PERFCTSMR a ICIQ – SF výběr pomůcky, návrh terapie.
  • Vyhodnocení funkce zevního svěrače konečníku.
  • Výběr pomůcky pro terapii.
  • Management terapie.
  • Sexuální dysfunkce dyspareunia, vyšetření per vaginam bulbozních svalů, výběr pomůcky vaginální dilatátor.
  • Pacienti s močovou inkontinencí a anorektální dysfunkcí.

  Způsob ukončení:
  Pro úspěšné ukončení certifikovaného kurzu je nutné:

  • Písemný test z teoretické a praktické části kurzu. Pro splnění je nutné dosáhnout úspěšnosti min. 70 %.
  • Na II. část kurzu přinést z vlastního pracoviště 5 vyplněných protokolů pacientek s dysfunkcí svalů pánevního dna.

  Činnosti, ke kterým bude získána zvláštní odborná způsobilost:

  • Vyšetření a vyhodnocení funkce svalů pánevního dna per vaginam fyzioterapeutem.
  • Vyšetření a vyhodnocení funkce svalů pánevního dna a zevního svěrače konečníku per rectum fyzioterapeutem.
  • Zápis protokolů a dotazníků pro vedení terapie pacientů s dysfunkcí svalů pánevního dna.
  • Management terapie u dysfunkce pánevního dna a její reevaluace.
  • Výběr a doporučení pomůcky u dysfunkce svalů pánevního dnav.
  • Biofeedback 2D ultrazvukem pro nácvik funkce svalů pánevního dna.
  • Masáž hráze u žen v těhotenství před porodem a po porodu.

  Další informace:

  • Absolventi certifikovaného kurzu obdrží certifikát MZČR.
  • V ceně kurzu je zahrnuto dopolední a odpolední občerstvení.

  Další informace k problematice:

Kurzy odborné

 • Močová inkontinence u mužů a současné možnosti její fyzioterapie | 21. 6. 2024 | Čelákovice | volná místa

  Datum

  21. 6. 2024

  Místo

  Čelákovice

  Obsazenost

  Volná místa

  _Datum

  21. 6. 2024
  Výuka: 8:30 – 18:30
  Polední přestávka: 12:30 – 13:15

  _Místo

  REHASPRING centrum s.r.o.
  Krajní 2075, Čelákovice

  _Přednášející

  _Garant

  _Výstupy

  Kurz schválila UNIFY ČR a bylo mu přiděleno 5 kreditů.

  _Výukové hodiny

  12 (bude uvedeno na osvědčení)

  _Cena kurzu

  7 000 Kč

  Kurz je určen pro fyzioterapeuty (Mgr., Bc., VOŠ, SŠ) a lékaře.

  Cíl kurzu: Cílem kurzu je získat základní vědomosti o funkční anatomii svalů pánevního dna u mužů, diagnostice rakoviny prostaty a příčině vzniku močové inkontinence po operaci prostaty. Dále získat základní přehled o možnostech fyzioterapie a využití dotazníků, edukovat pacienty k cvičení svalů pánevního dna a základního funkčního tréninku s využitím vzpěrných cviků neurofyziologické metody – Akrální koaktivační terapie ACT. Součástí kurzu jsou ukázky biofeedbacku nácviku aktivace a relaxace svalů pánevního dna ultrazvukem. Účastníci získají informace o výběru pomůcek v rámci cvičebních postupů při terapii močové inkontinence u mužů.

  1. Blok, 8:30 – 15:00 || PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

  • Představení urologického konceptu PPA pro muže.
  • Základní funkční anatomie a funkce svalů pánevního dna u mužů.
  • Nejčastější urologické diagnózy v praxi fyzioterapeuta.
  • Základní funkční diagnostika dysfunkce svalů pánevního dna u mužů před operací RARP.
  • Základní speciální anamnéza s použitím dotazníků ICIQ – SF, erektilní dysfunkce.
  • Základní instruktáž cílené aktivace a relaxaci svalů pánevního dna.
  • Zhodnocení funkce svalů pánevního dna škálou PERFECT SMR.
  • Vyhodnocení funkce svalů pánevního dna 2D ultrazvukem transabdominální a teransperineálně.
  • Vedení pacienta po operačním období kontrolní protokol a vyšetření.
  • Kdy začít s fyzioterapií po operaci RARP.
  • Pomůcky, které se v současnosti používají při inkontinenci moči u mužů.
  • Funkční – rekondiční trénink pro zlepšení funkce a kondice svalů pánevního dna u mužů.
  • Kontraindikace fyzioterapeutických přístupů.
  • Ukázky kazuistik pacientů po RARP a prezentace studie.

  2. Blok, 15:00 – 18:30  ||  MUDr. Pavel Drlík, Ph.D.

  • Definice, etiologie a rozdělení inkontinence moči u mužů.
  • Diagnostika inkontinence moči u mužů.
  • Rakovina prostaty její diagnostika a možnosti současné operativy.
  • Hyperplazie prostaty její symptomy, terapie.
  • Urgentní inkontinence moči a možnosti její léčby.
  • Stresová inkontinence moči a možnosti její léčby.
  • Erektilní dysfunkce a její možnosti ovlivnění.

  Další informace

  • Každý účastník kurzu obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, který může využít ve svém CV.
  • V ceně semináře je zahrnuto dopolední a odpolední občerstvení.
  • Účastníci kurzu obdrží skripta, edukační poster do ordinace.

  Další informace k problematice:

 • Ultrazvuk v praxi fyzioterapeuta – specializace urogynekologie | 22. 11. 2024 | Čelákovice | volná místa

  Datum

  22. 11. 2024

  Místo

  Čelákovice

  Obsazenost

  Volná místa

  kapacita naplněna

  _Datum

  22. 11. 2024 (pátek)
  Výuka: 9:00 – 16:00

  _Místo

  REHASPRING centrum s.r.o.
  Krajní 2075, Čelákovice

  _Přednášející

  _Výstupy

  Kurz schválila UNIFY ČR a bylo mu přiděleno 5 kreditů.

  _Výukové hodiny

  8 (bude uvedeno na osvědčení)

  _Cena kurzu

  5 500 Kč

  Ultrazvukový systém vyhodnocuje funkci svalové aktivity nebo relaxace svalů pánevního dna. Objektivizuje sledování efektu terapie. Lze jej využít pro měření tělesných bodů, měření dynamických dějů a základních funkcí svalů pánevního dna při biofeedbacku. Ultrazvuk je také vhodný ke změření rozestupu přímých břišních svalů při diastáze a to zejména v supraumbilikální a umbilikální oblasti.

  Kurz je určen pro fyzioterapeuty, kteří absolvovali:
  – certifikovaný kurz „Fyzioterapie u dysfunkce svalů pánevního dna a inkontinence“ (Čelákovice/Liberec) a již zakoupili ultrazvuk
  – absolventy odborných kurzů REHASPRING se zaměřením na urogynekologii
  – pro ostatní fyzioterapeuty, kteří do budoucna chtějí pracovat s ultrazvukem v urogynekologii

  Osnova teorie

  • Co je ultrazvuk
  • K čemu se využívá
  • Indikace a Kontraindikace
  • Povinnosti plynoucí z obsluhy a z údržby přístroje

  Osnova praxe

  • Zadání pacienta, výběr sondy, spuštění vyšetření
  • Úprava zobrazení obrazu – kvalita obrazu, výběr módu, úprava optických parametrů
  • Měření tělesných bodů, základní výpočty
  • Pořízení snímků a záznam videa, zálohování, přenos na USB disk
  • Údržba, bezpečnostní opatření, zajištění správného fungování přístroje

  Cíl kurzu

  • Odborné zacházení s ultrazvukovým přístrojem a jeho maximální využití pro klinickou praxi fyzioterapeuta v oblasti urogynekologie.
  • Absolventi kurzu mohou bezpečně aplikovat praktické dovednosti a získané teoretické vědomosti s ultrazvukovým systémem ve svých ordinacích.

  Poznámka: Majitelé ultrazvuku si na kurz přinesou svůj vlastní ultrazvuk a návod na používání.

 • Močová inkontinence u mužů a současné možnosti její fyzioterapie | 14. 11. 2024 | Žilina | volná místa

  Datum

  14. 11. 2024

  Místo

  Žilina

  Obsazenost

  Volná místa

  _Datum

  14. 11. 2024
  Výuka: 8:30 – 18:30
  Polední přestávka: 12:30 – 13:15

  _Místo

  Rehabko s.r.o.
  ul. Alexandra Rudnaya 23, Žilina
  (budova MAGNUS)

  _Přednášející

  _Garant

  _Výstupy

  Kurz schválila Slovenská komora fyzioterapeutov a budou mu přiděleny kredity

  _Výukové hodiny

  12 (bude uvedeno na osvědčení)

  _Cena kurzu

  285 EUR

  Kurz je určen pro fyzioterapeuty (Mgr., Bc., VOŠ, SŠ) a lékaře.

  Cíl kurzu: Cílem kurzu je získat základní vědomosti o funkční anatomii svalů pánevního dna u mužů, diagnostice rakoviny prostaty a příčině vzniku močové inkontinence po operaci prostaty. Dále získat základní přehled o možnostech fyzioterapie a využití dotazníků, edukovat pacienty k cvičení svalů pánevního dna a základního funkčního tréninku s využitím vzpěrných cviků neurofyziologické metody – Akrální koaktivační terapie ACT. Součástí kurzu jsou ukázky biofeedbacku nácviku aktivace a relaxace svalů pánevního dna ultrazvukem. Účastníci získají informace o výběru pomůcek v rámci cvičebních postupů při terapii močové inkontinence u mužů.

  1. Blok, 8:30 – 12:00  ||  MUDr. Pavel Drlík, Ph.D.

  • Definice, etiologie a rozdělení inkontinence moči u mužů.
  • Diagnostika inkontinence moči u mužů.
  • Rakovina prostaty její diagnostika a možnosti současné operativy.
  • Hyperplazie prostaty její symptomy, terapie.
  • Urgentní inkontinence moči a možnosti její léčby.
  • Stresová inkontinence moči a možnosti její léčby.
  • Erektilní dysfunkce a její možnosti ovlivnění.

  2. Blok, 13:00 – 18:30 || PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

  • Představení urologického konceptu PPA pro muže.
  • Základní funkční anatomie a funkce svalů pánevního dna u mužů.
  • Nejčastější urologické diagnózy v praxi fyzioterapeuta.
  • Základní funkční diagnostika dysfunkce svalů pánevního dna u mužů před operací RARP.
  • Základní speciální anamnéza s použitím dotazníků ICIQ – SF, erektilní dysfunkce.
  • Základní instruktáž cílené aktivace a relaxaci svalů pánevního dna.
  • Zhodnocení funkce svalů pánevního dna škálou PERFECT SMR.
  • Vyhodnocení funkce svalů pánevního dna 2D ultrazvukem transabdominální a teransperineálně.
  • Vedení pacienta po operačním období kontrolní protokol a vyšetření.
  • Kdy začít s fyzioterapií po operaci RARP.
  • Pomůcky, které se v současnosti používají při inkontinenci moči u mužů.
  • Funkční – rekondiční trénink pro zlepšení funkce a kondice svalů pánevního dna u mužů.
  • Kontraindikace fyzioterapeutických přístupů.
  • Ukázky kazuistik pacientů po RARP a prezentace studie.

  Další informace

  • Každý účastník kurzu obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, který může využít ve svém CV.
  • V ceně semináře je zahrnuto dopolední a odpolední občerstvení.
  • Účastníci kurzu obdrží skripta, edukační poster do ordinace.

  Další informace k problematice:

 • Endometrióza – Dysmenorea – Sterilita v ambulanci fyzioterapeuta |  termín bude upřesněn | Čelákovice

  Datum

  termín bude upřesněn

  Místo

  Čelákovice

  Obsazenost

  Volná místa

  _Datum

  termín bude upřesněn
  Výuka: 8:30 – 15:30

  _Místo

  REHASPRING centrum s.r.o.
  Krajní 2075, Čelákovice

  _Přednášející

  _Garant

  _Výstupy

  Kurz schválila UNIFY ČR a bylo mu přiděleno 5 kreditů.

  _Výukové hodiny

  7 (bude uvedeno na osvědčení)

  _Cena kurzu

  5 600 Kč

  Kurz je určen pro fyzioterapeuty Mgr, Bc, VOŠ a SŠ, lékaře.
  Teoretická a praktická část je doplněna o vlastní výstupy a zkušenosti z klinické praxe.

  Cíl kurzu:

  • Vysvětlení teorií vzniku endometriózy, možnosti medikamentózní a chirurgické léčby.
  • Jaká je role fyzioterapeuta v terapeutickém algoritmu endometriózy?

  Obsah kurzu:

  • Teorie vzniku endometriózy
  • Druhy endometriózy — ovariální, povrchová, hluboká infiltrativní endometrióza. Jak se od sebe odlišují? Jedná se o jeden typ onemocnění?
  • Vliv endometriózy na neplodnost
  • Staging endometriózy
  • Ukázky nálezů zobrazovacích metod, ukázky operací
  • Vztah endometriózy ke chronické bolesti, dysmenoree, imunologii, výživě atd.
  • Jak může fyzioterapeut diagnostikovat endometriózu a jak může klientce pomoci?
  • Možnosti fyzioterapie v léčebném algoritmu — existují validní data?
  • Diskuse nad zkušenostmi z praxe.
  • Kam odeslat klientku, pokud mám podezření na endometriózu? Centra léčby v ČR.
  • Vliv menstruačních kalíšků na dysmenoreu
  • Jaká je zkušenost u žen s menstruačními kalíšky
  • Data funkce svalů pánevního dna z protokolů u pacientek s dysmenoreou. Umí nebo neumí relaxovat svaly pánevního dna? Mají tyto pacientky funkční svaly pánevního dna?
  • Sterilita a její vztahy k endometrióze u pacientek které měli endometriózu sdílení reálných pacientek z ambulancí fyzioterapeutek

  Poznámky:

  • Absolventky kurzu Dysfunkce svalů pánevního dna si mohou na kurz přinést svoje protokoly pacientek, které měly dysmenoreu a sterilitu pro sdílení dat.
 • Poporodní diastáza – prevence, terapie, vyhodnocení dle konceptu PPA | termín bude upřesněn | Čelákovice

  Datum

  termín bude upřesněn

  Místo

  Čelákovice

  Obsazenost

  Volná místa

  _Datum

  termín bude upřesněn
  Výuka: 8:30 – 18:30

  _Místo

  REHASPRING centrum s.r.o.
  Krajní 2075, Čelákovice

  _Přednášející

  _Garant

  _Výstupy

  Kurz schválila UNIFY ČR a bylo mu přiděleno 5 kreditů.

  _Výukové hodiny

  12 (bude uvedeno na osvědčení)

  _Cena kurzu

  7 500 Kč

  Kurz je určen pro fyzioterapeuty Mgr, Bc, VOŠ a SŠ, lékaře, kteří se zajímají o urogynekologickou problematiku.

  Předchozí absolvování kurzu PPA není podmínkou pro účast na kurzu.
  Teoretická a praktická část je doplněna o vlastní výstupy a zkušenosti z klinické praxe.

  Obsah kurzu:
  Dopolední blok (8:30 – 12:30)

  • Funkční anatomie svalů pánevního dna, břišních svalů a linea alba
  • Svaly pánevního dna a břišní svaly v těhotenství
  • Typy porodů a komplikace – epiziotomie, avulze, ruptura perinea
  • Základní terminologie – rozestup břišních svalů, diastáza, ventrální hernie
  • Rizikové faktory vzniku diastázy
  • Režimová opatření po porodu

  Oběd (12:30 – 13:15)

  Odpolední blok – praxe (13:15 – 18:30)

  • Diagnostika ultrazvukem a biofeedback svalů pánevního dna
  • Palpace a testování linea alba
  • Testování stability břišní stěny dle PPA
  • Funkční trénink svalů pánevního dna pod ultrazvukem ve stoji
  • Cvičení podle testů dle PPA
  • Akrální koaktivační terapie – základní funkční a kondiční trénink pro stabilitu břišní stěny
  • Kazuistiky REHASPRING centra

  Další informace

  • Každý účastník kurzu obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, který může využít ve svém CV.
  • V ceně kurzu je zahrnuto dopolední a odpolední občerstvení.
 • PPA přístup v těhotenství a po porodu | termín bude upřesněn | Čelákovice

  Datum

  termín bude upřesněn

  Místo

  Čelákovice

  Obsazenost

  volná místa

  _Datum

  Termín bude upřesněn
  Výuka: 8:30 – 18:30

  _Místo

  REHASPRING centrum s.r.o.
  Krajní 2075, Čelákovice

  _Přednášející

  _Garant

  _Výstupy

  Kurz schválila UNIFY ČR a bylo mu přiděleno 5 kreditů.

  _Výukové hodiny

  12 (bude uvedeno na osvědčení)

  _Cena kurzu

  7 500 Kč

  Kurz je určen pro fyzioterapeuty všech úrovní vzdělání, kteří se zajímají o urogynekologickou problematiku.
  Předchozí absolvování kurzu PPA není podmínkou pro účast na kurzu. Teoretická a praktická část je doplněna o vlastní výstupy a zkušenosti z klinické praxe.

  Obsah kurzu:

  • Příprava ženy před těhotenstvím, nejčastěji kladené otázky před těhotenstvím.
  • Algoritmus doporučených sestav v I-III. trimestru těhotenství. Využití vzpěrných pohybových vzorů Akrální koaktivační terapie.
  • Vhodné a nevhodné pohybové a sportovní aktivity těhotných žen, využití cvičebních pomůcek a specifika dávkování.
  • Správná volba podpůrných pomůcek a mechanických korekcí v těhotenství.
  • Efektivita vaginálních balónkových dilatátorů výhody a rizika.
  • Výběr pomůcek v šestinedělí, stahovací spodní prádlo, poporodní břišní pásy a jejich využití po porodu v rámci denních i sportovních aktivit.
  • Poporodní komplikace, diagnostika a přesně cílená terapie.
  • Základní guidelines (pravidla) návratu k pohybu a sportu po porodu.
  • Praktické ukázky a užití cvičebních a korekčních pomůcek používaných během těhotenství i v šestinedělí a po porodu.
  • Diskuse k výše uvedeným tématům.

  Oběd (12:30 – 13:15)

  Další informace

  • Každý účastník kurzu obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, který může využít ve svém CV.
  • V ceně kurzu je zahrnuto dopolední a odpolední občerstvení.

Kurzy odborné na Slovensku

 • Endometrióza – Dysmenorea – Sterilita v ambulanci fyzioterapeuta | 12. 4. 2024 | Žilina | volná místa

  Datum

  12. 4. 2024

  Místo

  Žilina

  Obsazenost

  kapacita naplněna

  Volná místa

  _Datum

  12. 4. 2024
  Výuka: 8:30 – 15:30

  _Místo

  Rehabko s.r.o.
  ul. Alexandra Rudnaya 23, Žilina
  (budova MAGNUS)

  _Lektoři

  _Garant

  _Výstupy

  budou přiděleny Slovenskou komorou fyzioterapeutov podľa vyhlášky MZ SR č. 74/2019 z 15. februára 2019

  _Výukové hodiny

  8 (1 = 45 min, bude uvedeno na osvědčení)
  Počet vzdělávacích jednotek (á 60 min.) => 6 hodin

  _Cena kurzu

  224 EUR

  Kurz je určen pro fyzioterapeuty všech úrovní vzdělání.

  Cíl kurzu:

  • Vysvětlení teorií vzniku endometriózy, možnosti medikamentózní a chirurgické léčby.
  • Jaká je role fyzioterapeuta v terapeutickém algoritmu endometriózy?

  Obsah kurzu:

  • Teorie vzniku endometriózy.
  • Druhy endometriózy — ovariální, povrchová, hluboká infiltrativní endometrióza. Jak se od sebe odlišují? Jedná se o jeden typ onemocnění?
  • Vliv endometriózy na neplodnost.
  • Staging endometriózy.
  • Ukázky nálezů zobrazovacích metod, ukázky operací.
  • Vztah endometriózy ke chronické bolesti, dysmenoree, imunologii, výživě atd.
  • Jak může fyzioterapeut diagnostikovat endometriózu a jak může klientce pomoci?
  • Možnosti fyzioterapie v léčebném algoritmu — existují validní data?
  • Diskuse nad zkušenostmi z praxe.
  • Kam odeslat klientku, pokud mám podezření na endometriózu? Centra léčby v ČR.
  • Vliv menstruačních kalíšků na dysmenoreu.
  • Jaká je zkušenost u žen s menstruačními kalíšky.
  • Data funkce svalů pánevního dna z protokolů u pacientek s dysmenoreou. Umí nebo neumí relaxovat svaly pánevního dna? Mají tyto pacientky funkční svaly pánevního dna?
  • Sterilita a její vztahy k endometrióze u pacientek které měli endometriózu, sdílení reálných pacientek z ambulancí fyzioterapeutek.
 • Popôrodná diastáza: prevencia, diagnostika a jej terapia | 13. 4. 2024 | Žilina | volná místa

  Datum

  13. 4. 2024

  Místo

  Žilina

  Obsazenost

  kapacita naplněna

  Volná místa

  _Datum

  13. 4. 2024
  Výuka: 8:30 – 18:30

  _Místo

  Rehabko s.r.o.
  ul. Alexandra Rudnaya 23, Žilina
  (budova MAGNUS)

  _Přednášející

  Mgr. Eva Baranová, DiS.
  Mgr. Veronika Fasselová

  _Garant

  _Výstupy

  budou přiděleny Slovenskou komorou fyzioterapeutov podľa vyhlášky MZ SR č. 74/2019 z 15. februára 2019

  _Výukové hodiny

  12 (bude uvedeno na osvědčení)

  _Cena kurzu

  300 EUR

  Kurz je určen pro fyzioterapeuty Mgr, Bc, VOŠ a SŠ, lékaře.
  Teoretická a praktická část je doplněna o vlastní výstupy a zkušenosti z klinické praxe.

  Obsah kurzu:
  Dopolední blok (8:30 – 12:30)

  • Funkční anatomie svalů pánevního dna, břišních svalů a linea alba
  • Svaly pánevního dna a břišní svaly v těhotenství
  • Typy porodů a komplikace – epiziotomie, avulze, ruptura perinea
  • Základní terminologie – rozestup břišních svalů, diastáza, ventrální hernie
  • Rizikové faktory vzniku diastázy
  • Režimová opatření po porodu

  Oběd (12:30 – 13:15)

  Odpolední blok – praxe (13:15 – 18:30)

  • Diagnostika ultrazvukem a biofeedback svalů pánevního dna
  • Palpace a testování linea alba
  • Testování stability břišní stěny dle PPA
  • Funkční trénink svalů pánevního dna pod ultrazvukem ve stoji
  • Cvičení podle testů dle PPA
  • Akrální koaktivační terapie – základní funkční a kondiční trénink pro stabilitu břišní stěny
  • Kazuistiky REHASPRING centra

  Další informace

  • Každý účastník kurzu obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, který může využít ve svém CV.
  • V ceně kurzu je zahrnuto dopolední a odpolední občerstvení.
 • PPA přístup v těhotenství a po porodu | 14. 4. 2024 | Žilina | volná místa

  Datum

  14. 4. 2024

  Místo

  REHABKO, Žilina

  Obsazenost

  volná místa

  _Datum

  14. 4. 2024
  Výuka: 8:30 – 18:30

  _Místo

  Rehabko s.r.o.
  ul. Alexandra Rudnaya 23, Žilina
  (budova MAGNUS)

  _Přednášející

  Mgr. Eva Baranová, DiS.

  _Garant

  _Výstupy

  Kurz schválila UNIFY ČR a bylo mu přiděleno 5 kreditů.

  _Výukové hodiny

  12 (bude uvedeno na osvědčení)

  _Cena kurzu

  300 €

  Kurz je určen pro fyzioterapeuty Mgr, Bc, VOŠ a SŠ, lékaře.
  Teoretická a praktická část je doplněna o vlastní výstupy a zkušenosti z klinické praxe.

  Obsah kurzu:

  • Příprava ženy na těhotenství, nejčastěji kladené otázky před těhotenstvím.
  • Fyzioterapie a možnosti terapeutických přístupů před otěhotněním.
  • Algoritmy fyzioterapeutických metodik a mezioborových přístupů v I – III. trimestru těhotenství.
  • Vhodné a nevhodné pohybové a sportovní aktivity těhotných žen, využití cvičebních pomůcek a specifika dávkování.
  • Správná volba podpůrných pomůcek a mechanických korekcí v těhotenství.
  • Ukázky pomůcek, které jsou často u dnešních rodiček využívané pro vaginální porod (ANIBALL, EPI-NO DELPHINE PLUS), prezentace studií reálných dat žen našeho centra.
  • Výběr pomůcek v šestinedělí, stahovací spodní prádlo, poporodní břišní pásy a jejich využití po porodu v rámci denních i sportovních aktivit.
  • Poporodní komplikace, diagnostika a přesně cílená terapie.
  • Základní guidelines (pravidla) návratu k pohybu a sportu po porodu.
  • Praktické ukázky a užití cvičebních a korekčních pomůcek používaných během těhotenství i v šestinedělí a po porodu.
  • Diskuse k výše uvedeným tématům.

  2. Blok, 15:00 – 18:30  ||  MUDr. Pavel Drlík

  • Definice, etiologie a rozdělení inkontinece moči u mužů.
  • Diagnostika inkontinence moči u mužů.
  • Urgentní inkontinence moči a možnosti její léčby.
  • Stresová inkontinenge moči a možnosti její léčby.
  • Operační postupy při řešení stresové inkontinence moči.
  • Erektilní dysfunkce a její možnosti ovlivnění.

  Oběd (12:30 – 13:15)

  Další informace

  • Každý účastník kurzu obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, který může využít ve svém CV.
  • V ceně kurzu je zahrnuto dopolední a odpolední občerstvení.
Níže deaktivované kurzy - class "hide2" k řádku
 • Diastáza – její diagnostika a kompenzace u sportovců | 13. 5. 2023 | Nemce (Banská Bystrica) | volná místa

  Datum

  13. 5. 2023

  Místo

  Nemce (Banská Bystrica)

  Obsazenost

  Volná místa

  _Datum

  13. 5. 2023
  Výuka: 8:30 – 18:30

  _Místo

  FITFACTORY, s.r.o.,
  Nemčianska cesta 276, 974 01 Nemce
  (Banská Bystrica)

  _Lektor

  _Garant

  _Výstupy

  budou přiděleny Slovenskou komorou fyzioterapeutov podľa vyhlášky MZ SR č. 74/2019 z 15. februára 2019

  _Výukové hodiny

  12 (1 = 45 min, bude uvedeno na osvědčení)

  _Cena kurzu

  240 EUR

  Kurz je určen pro fyzioterapeuty, trenéry, lékaře, kteří pracují se sportovkyněmi a sportovci různého typu výkonosti.

  Teoretická a praktická část je doplněna o vlastní výstupy kazuistik (prospektivní, retrospektivní) a zkušenosti z klinické praxe.

  Obsah kurzu:

  Dopolední blok | 8:30 — 12:30

  • Anatomie ženských, mužských pohlavních orgánů a břišních svalů ve vztahu k břišní diastáze.
  • Motorický vývoj ve vztahu k diastáze a genetické faktory u žen a mužů.
  • Definice diastázy břišní, její příčiny a vztah ke svalům břišní stěny.
  • Preventivní a neriziková pohybová aktivita pro diastázu.
  • Rizikové faktory vzniku diastázy, podpůrné pomůcky proti vzniku diastázy.
  • Vztah svalů pánevního dna na diastázu a funkci břišních svalů.
  • Vliv respiračních funkcí na diastázu.
  • Vliv diastázy na bolesti zad po porodu, inkontinenci a prolapsy ve vztahu k fyzické zátěži.
  • Intenzita a typ fyzické zátěže v těhotenství a v průběhu roku po porodu.
  • Jaké fyzické aktivity volit jako prevenci vzniku diastázy nebo její kompenzace po porodu.

  Odpolední blok, praxe | 13:15 — 18:30

  • Diagnostika diastázy břišní — měření šuplerou, ultrazvukem a její vyhodnocení
  • Postupy „Evidence-based medicine“ — kdy cvičit a jak diastázu kompenzovat
  • Procvičování klinických testů pro diagnostiku, funkci diastázy.
  • Vztah svalů pánevního dna a respirační funkce při fyzické námaze
  • Ukázky pomůcek pro cvičení
  • Vybrané cviky ACT pro kompenzaci diastáz u mužů a žen.
Předvolby ochrany osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, mohou se prostřednictvím vašeho prohlížeče ukládat informace z konkrétních služeb, obvykle ve formě souborů cookie. Zde můžete změnit své předvolby ochrany osobních údajů. Je třeba upozornit, že zablokování některých typů souborů cookie může mít vliv na vaše používání našich webových stránek a na služby, které vám můžeme nabídnout.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Naše webové stránky používají soubory cookie služeb třetích stran. Definujte své preference ochrany osobních údajů a/nebo souhlas s používáním souborů cookie.